Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych dostępnych w sieci CSM „Nasza Praca”.

I półrocze 2024 r.

Serwis techniczny
7 dni w tygodniu

7:00 – 22:00

Średni czas usunięcia uszkodzenia

2,25 godz.

Liczba uszkodzeń na 100 łączy w sieci telekom.

0,055

Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci

0,985 dni

Reklamacje usług telewizji i Internetu

0