Wskaźniki jakości usług telekomunikacyjnych dostępnych w sieci CSM „Nasza Praca”.

II półrocze 2021 r.

Serwis techniczny
7 dni w tygodniu

7:00 – 22:00

Średni czas usunięcia uszkodzenia

3,5 godz.

Liczba uszkodzeń na 100 łączy w sieci telekom.

0,025

Średni czas oczekiwania na przyłączenie do sieci

1,99 dni

Reklamacje usług telewizji i internetu

2