Zmiany w Cenniku telewizji cyfrowej.

Informujemy, że z dniem 1 października 2019r. została zniesiona jednorazowa opłata za aktywację usługi telewizji cyfrowej i aktywację usługi Multiroom. Opłaty miesięczne pozostały bez zmian.