Jak rozszerzyć zasięg WiFi za pomocą repeatera?

Repeater to urządzenie, które łączy się z routerem bezprzewodowo.

Repeater jest mało efektywnym rozwiązaniem, z racji tego, że anteny wykorzystuje zarówno do odbierania i nadawania sygnału. Nie posiada do komunikacji dodatkowego pasma częstotliwości tak jak to jest w sieciach Mesh. Odbiera i nadaje sygnał na tych samych częstotliwościach co obniża jego przepustowość. Repeater sprawdza się przy eliminacji "martwych stref" natomiast oferuje w nich niskie prędkości.

Jeżeli zależy Ci na osiąganiu wysokich prędkości zbliżonych do tych, które wychodzą z routera musisz zainstalować Access Point podłączony przewodem do routera.

Zalety Repeatera

  • Nie trzeba ciągnąć dodatkowych przewodów
  • Szybka instalacja
  • Pozwala na szybką likwidację „martwych stref”

Wady Repeatera

  • Niskie prędkości
  • Słabe przełączanie (roaming) między sieciami (karty sieciowe do końca trzymają sieć z którą są połączone pomimo tego, że są w obrębie sieci o lepszym zasięgu)

Repeatery dobrze wypadające w testach

TP-Link RE550

Tenda A21

Netgear EX6120

*TVK "Nasza Praca" nie posiada umowy handlowej z w/w producentami, artykuł ma charakter informacyjny.

Jak połączyć repeater z routerem na przykładzie TP-Link RE550

Krok 1. Pobierz aplikację Tether app

tether

Krok 2. Podłącz się do jednej z dwóch domyślnych sieci repeatera
np. TP-LINK_Extender_2.4GHz

tp-ext

Krok 3. Aplikacja wyszuka urządzenia, połącz się z repeaterem

polacz

Krok 4. Utwórz hasło do panelu administracyjnego

haslo

Krok 5. Podłącz repeater do swojego routera - sieci bezprzewodowych 2.4GHz i 5GHz podając hasło

sieci

Krok 6. Nadaj nazwy dla sieci WiFi repeatera, domyślnie są to takie same nazwy jak na routerze. Jeżeli chcesz, aby latop czy telefon przełączał się automatycznie między siecią routera i repeatera - zostaw takie same nazwy. Jeżeli chcesz mieć pewność, że łączysz się z siecią repeatera ustaw inną nazwę dodając np. EXT na końcu. Konfiguracja zakończona.

nazwy

Krok 7. Ustaw repeater mniej więcej w połowie odległości między routerem a urządzeniami ("martwą strefą"). Wybrana lokalizacja musi znajdować się w zasięgu routera. Dioda niebieska: właściwa lokalizacja, dioda czerwona: za daleko od routera.

diody repeater