Podstawowe strojenie programów
Podstawowe strojenie programów na dekoderze STB lub telewizorze (lista wg LCN)
Cena: 36 zł
Konfiguracja routera bezprzewodowego
Asysta techniczna przy konfiguracji urządzeń Abonenta za modemem kablowym (router, komputer, bramka voip itp.)
Cena: 55,50 zł
Instalacja dekodera STB lub modułu CAM
Asysta techniczna przy instalacji urządzeń Dostawcy usług w lokalu Abonenta
Cena: 36 zł
Wymiana przewodu koncentrycznego
Wymiana przewodu koncentrycznego doprowadzającego sygnał do lokalu z klatki schodowej lub punktu rozdzielczego poza lokalem
Cena: 49 zł
Montaż dodatkowego gniazda TVK
Doprowadzenie sygnału oddzielnym przewodem bezpośrednio od skrzynki do lokalu Abonenta i wykonanie instalacji zakończonej gniazdem
Cena: 120 zł
Wymiana gniazda abonenckiego
Wymiana gniazda abonenckiego w lokalu Abonenta
Cena: 36 zł
Przeniesienie stałego łącza w lokalu
Przeniesienie stałego łącza z jednego miejsca w drugie wskazane przez Abonenta w obrębie tego samego lokalu mieszkalnego
Cena: 59 zł
Przeniesienie stałego łącza do innego lokalu
Przeniesienie stałego łącza z lokalu mieszkalnego do innego lokalu mieszkalnego, należących do zasobów Spółdzielni
Cena: 59 zł
Aktywacja usługi MULTIROOM
Wymaga jednego aktywnego pakietu – minimum BRĄZOWY, niedostępna w pakietach: BIAŁY, CANAL+ SELECT, CANAL+ PRESTIGE
Aktywacja: 0 zł

Szczegóły oraz pozostałe usługi dostępne w dziale cennik: