Podstawowe strojenie programów
Podstawowe strojenie programów na dekoderze STB lub telewizorze (lista wg LCN)

Cena: 36 zł

Konfiguracja routera bezprzewodowego
Asysta techniczna przy konfiguracji urządzeń Abonenta za modemem kablowym (router, komputer, bramka voip itp.)

Cena: 55,50 zł

Instalacja dekodera STB lub modułu CAM
Asysta techniczna przy instalacji urządzeń Dostawcy usług w lokalu Abonenta

Cena: 36 zł

Wymiana przewodu koncentrycznego
Wymiana przewodu koncentrycznego doprowadzającego sygnał do lokalu z klatki schodowej lub punktu rozdzielczego poza lokalem

Cena: 49 zł

Montaż dodatkowego gniazda TVK
Doprowadzenie sygnału oddzielnym przewodem bezpośrednio od skrzynki do lokalu Abonenta i wykonanie instalacji zakończonej gniazdem

Cena: 120 zł

Wymiana gniazda abonenckiego
Wymiana gniazda abonenckiego w lokalu Abonenta

Cena: 36 zł

Przeniesienie stałego łącza w lokalu
Przeniesienie stałego łącza z jednego miejsca w drugie wskazane przez Abonenta w obrębie tego samego lokalu mieszkalnego

Cena: 59 zł

Przeniesienie stałego łącza do innego lokalu
Przeniesienie stałego łącza z lokalu mieszkalnego do innego lokalu mieszkalnego, należących do zasobów Spółdzielni

Cena: 59 zł

Aktywacja usługi MULTIROOM
Wymaga jednego aktywnego pakietu – minimum BRĄZOWY, niedostępna w pakietach: BIAŁY, CANAL+ SELECT, CANAL+ PRESTIGE

Aktywacja: 0 zł

Szczegóły oraz pozostałe usługi dostępne w dziale cennik:

Dokumenty / Telewizja cyfrowa – cennik

Dokumenty / Internet – cennik

Dokumenty / Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci CSM „Nasza Praca”