Informacja o wyłączeniu programu.

Informujemy, że z dniem 1 marca 2020 r. z oferty telewizji cyfrowej zostanie wyłączony program TVP HD.
W związku z tym, abonentom telewizji cyfrowej, którzy korzystają z pakietu o nazwie „PLATYNOWY” przysługuje rozwiązanie umowy, lub bezpłatna zmiana pakietu na inny, pisemnie do dnia 29 lutego 2020 r., a Dostawcy usług nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.