Informacja w związku z sytuacją epidemiologiczną

Szanowni Państwo,

Z uwagi na zwiększające się zagrożenie epidemiologiczne, oraz w związku  z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego Częstochowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasza Praca”

wprowadza od  dnia 16 marca  do odwołania brak możliwości bezpośredniej obsługi interesantów.

  • Kontakt z naszymi  jednostkami i ich pracownikami będzie możliwy wyłącznie poprzez telefon, e-mail bądź listownie;
  • Pilną korespondencję należy zostawić w skrzynce umieszczonej na zewnątrz, przed wejściem do budynku Zarządu Spółdzielni lub Administracji;
  • Kasa Spółdzielni zostaje zamknięta. Wpłaty należności wobec Spółdzielni należy dokonywać elektronicznie, w placówkach bankowych bądź pocztowych;
  • Do końca maja 2020 r. nie będą naliczane odsetki karne z tytułu nieterminowych wpłat;
  • Przyjęcia interesantów przez członków Zarządu (we wtorki) zostają zawieszone.

W trosce Państwa zdrowie i ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2) prosimy  o stosowanie się do powyższych zaleceń.

Przepraszamy za powstałe utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.