Nowe dokumenty obowiązujące od dnia 1 stycznia 2022 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Częstochowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Praca”, jako Dostawca usług telekomunikacyjnych informuje, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zmienią się zapisy w następujących dokumentach dla usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci spółdzielni:

– Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci CSM „Nasza Praca”,
– Umowa o świadczenie usługi kablowej telewizji cyfrowej w sieci CSM „Nasza Praca” – czas nieokreślony,
– Umowa o świadczenie usługi kablowej telewizji cyfrowej w sieci CSM „Nasza Praca” – czas określony 18-mcy,
– Aneks do Umowy o świadczenie usługi kablowej telewizji cyfrowej w sieci CSM „Nasza Praca” – Multiroom,
– Umowa o świadczenie usługi kablowej telewizji cyfrowej w sieci CSM „Nasza Praca” – pakiet BIAŁY,
– Umowa o świadczenie usługi dostępu do Internetu w sieci CSM „Nasza Praca” – czas nieokreślony,
– Umowa o świadczenie usługi dostępu do Internetu w sieci CSM „Nasza Praca” – czas określony 18-mcy,
– Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci CSM „Nasza Praca” – telewizja cyfrowa,
– Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci CSM „Nasza Praca” – Internet,

Wzory wykazanych powyżej dokumentów dostępne są pod poniższym linkiem:
Informacja – Nowe dokumenty obowiązujące od dnia 1 stycznia 2022 r.

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią. Regulamin i wzory umów zostały dostosowane do obowiązujących przepisów prawa.

Wprowadzane zmiany obejmują również zwiększenie z dniem 1 stycznia 2022 r. opłat miesięcznych dla usług telewizyjnych w poszczególnych pakietach.

Informujemy, że w związku z wprowadzanymi zmianami przysługuje Państwu prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi telekomunikacyjnej lub zmiany na inny pakiet – nieodpłatnie, pisemnie do dnia 31 grudnia 2021r., a Dostawcy usług nie przysługuje zwrot ulgi.

Ponadto informujemy, że powyższe informacje były dostarczone do Państwa w formie pisemnej. Zaznaczamy, że są to wzory dokumentów, nie trzeba ich wypełniać i do nas odsyłać. Jeżeli akceptujecie Państwo wprowadzane zmiany nie musicie podejmować żadnych czynności.

W przypadku pojawienia się ewentualnych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 34-361-25-32 lub email: dtv@csmnp.com.pl.