Nowe prędkości Internetu, zmiany w Cenniku.

Szanowni Państwo!

Z dniem 1 stycznia 2018 r., w ramach świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci  CSM „Nasza Praca” w zakresie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, zwiększamy prędkości przesyłania danych we wszystkich oferowanych pakietach przy zachowaniu obowiązujących opłat miesięcznych. Zmiany w Cenniku uwzględniają zwiększone prędkości oraz m.in. opłaty dodatkowe regulujące kwestie naprawy instalacji kablowej w lokalach Abonentów. Wprowadzone zmiany prezentujemy poniżej, w pozostałym zakresie Cennik nie ulega zmianie.

Dla abonentów telewizji kablowej.

MINI BASIC MEDIUM ULTRA
Maksymalna prędkość pobierania danych 40 Mb/s 100 Mb/s 200 Mb/s 300 Mb/s
Maksymalna prędkość wysyłania danych 4 Mb/s 10 Mb/s 20 Mb/s 30 Mb/s
Abonament miesięczny z obowiązującym podatkiem 37,00 zł 45,00 zł 60,00 zł 89,00 zł
Dla osób niekorzystających z telewizji kablowej.

MINI+ BASIC+ MEDIUM+ ULTRA+
Maksymalna prędkość pobierania danych 40 Mb/s 100 Mb/s 200 Mb/s 300 Mb/s
Maksymalna prędkość wysyłania danych 4 Mb/s 10 Mb/s 20 Mb/s 30 Mb/s
Abonament miesięczny z obowiązującym podatkiem 47,00 zł 55,00 zł 70,00 zł 99,00 zł
Opłaty dodatkowe.

Uszkodzenie, utrata lub nie zwrócenie terminala Wi-Fi 350,00 zł
Uszkodzenie, utrata lub nie zwrócenie zasilacza do terminala Wi-Fi 50,00 zł
Wymiana przewodu koncentrycznego wymiana kabla koncentrycznego doprowadzającego sygnał do lokalu, uszkodzonego przez Abonenta 42,00 zł
Wymiana gniazda abonenckiego wymiana gniazda abonenckiego w lokalu Abonenta 29,00 zł
Naprawa instalacji naprawa instalacji w lokalu Abonenta 36,60 zł

Informujemy, że w przypadku braku akceptacji zmian w Cenniku Abonentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, pisemnie do dnia 31 grudnia 2017r., a w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Dostawcy usług przysługuje zwrot ulgi.

Cennik świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci  CSM „Nasza Praca” dotyczący usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie www.tvknaszapraca.pl oraz papierowej w Zakładzie Obsługi Technicznej CSM „Nasza Praca” przy ul. Dekabrystów 68/76 w Częstochowie.