Umowy na Internet na czas nieokreślony bez opłaty przyłączeniowej

Informujemy, że z dniem 1 maja 2023 r. w Cenniku świadczenia usługi dostępu do Internetu zostaną wprowadzone zapisy umożliwiające zawieranie umów na czas nieokreślony bez konieczności wnoszenia opłaty przyłączeniowej, z wykorzystaniem urządzeń abonenckich tj. modemów kablowych nieposiadających dodatkowych funkcjonalności (bez Wi-Fi), które również będą przekazywane w użytkowanie nieodpłatnie na czas trwania umowy.

Zaznaczamy, że zasady przekazywania w użytkownie terminali Wi-Fi oraz pozostałe opłaty pozostają bez zmian.

Od 1 maja 2023 r. Internet w sieci CSM „Nasza Praca”:
– umowa na czas nieokreślony,
– brak opłaty przyłączeniowej,
– modem kablowy (bez Wi-Fi) na czas trwania umowy – bez dodatkowych opłat.