Viasat Nature HD w miejsce Viasat History HD/Viasat Nature HD

Informujemy, że zgodnie z decyzją nadawcy Viasat World Limited kanał Viasat History HD/Viasat Nature HD z dniem 1 listopada 2020 r. zakończy nadawanie na terenie Polski. W jego miejsce do oferty telewizji cyfrowej zostanie włączony kanał Viasat Nature HD (numer na dekoderze lcn: 88).
W związku z tym, abonentom telewizji cyfrowej, którzy korzystają z pakietu o nazwie „PLATYNOWY” przysługuje rozwiązanie umowy, lub bezpłatna zmiana pakietu na inny, pisemnie do dnia 30 września 2020 r., a Dostawcy usług nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze.