Zmiany w cenniku opłat telewizji i Internetu

Informujemy o zmianach w Cenniku opłat usługi telewizji cyfrowej i Cenniku opłat usługi dostępu do Internetu, które będą obowiązywały od dnia 1 listopada 2020 r.

Zmiany w cennikach powyższych usług obejmują zwiększenie wysokości opłat jednorazowych za usługi dodatkowe oraz w przypadku usługi dostępu do Internetu zniesienie opłaty przyłączeniowej dla umów zawieranych na czas określony, jak również zwiększenie prędkości pobierania danych w pakietach Mini i Mini+ ze 100 Mb/s do 120 Mb/s.

Nadmieniamy, że żadne miesięczne opłaty abonamentowe nie ulegają zmianie.

Cenniki prezentujemy pod poniższymi linkami:
Telewizja cyfrowa – Cennik obowiązujący od 01.11.2020 r.
Internet – Cennik obowiązujący od 01.11.2020 r.

Informujemy również, że w związku z wprowadzanymi zmianami w cennikach opłat Abonentom, którzy nie akceptują zmian przysługuje prawo odstąpienia od umowy, pisemnie do dnia 31 października 2020 r., Dostawcy usług nie przysługuje zwrot ulgi.